geodezja wrocław
polski english
oferta o firmie projekty kontakt linkiGEOCAD - Profesjonalne Usługi Geodezyjne
tel 603 945 350


Oferta dla klientów indywidualnych:Geodezja, usługi geodezyjne

 • obsługa budownictwa jednorodzinnego
 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wytyczenia budynków
 • wytyczenia przyłączy
 • pomiary powykonawcze budynków i uzbrojenia terenu

Oferta dla firm, biur projektowych i organów administracji:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy tradycyjne i numeryczne w środowisku CAD
 • pomiary kontrolne konstrukcji stalowych, basenów, obiektów budowlanych
 • obsługa budownictwa - w szczególności budowa dróg
 • pomiary rzeczne i zbiorników wodnych
 • szczegółowe pomiary budowli, elewacji, inwentaryzacje architektoniczne
 • wszelkie nietypowe prace geodezyjne
 • ewidencja dróg
 • ewidencja budynków
 • obsługa budowy sieci - kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, benzynowych, światłowodowych,
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, składowisk),
 • pomiary wysokołci obiektów wysmukłych (masztów, kominów, wież)

Pomiary geodezyjne Wrocław, wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Mapy do celów projektowych, pomiary sytuacyjne.


redesigned by: god$law 2006