TOMASZ SOBCZAK

GEODEZJA "GEOCAD"

KONTAKT

usługi na najwyższym poziomie

na rynku od 2006 roku

Solidność

Jakość

Doświadczenie

świadczą o nas opinie klientów

KONTAKT

Nasi klienci

 

www.elfeko.pl - kompleksowe projekty elektroenergetyczne
www.strabag.pl - budownictwo drogowe
www.drdeveloper.pl - budownictwo mieszkaniowe
www.rziwroclaw.mil.pl - zarząd wojskowych terenów zamkniętych
www.majorarchitekci.pl - pracownia architektoniczna
www.termoekologia.pl - budowa sieci ciepłowniczych
www.lm-i.pl - budowa domów
www.3xa.pl - pracownia projektowa
www.sys-term.pl - projektowanie i budowa sieci sanitarnych
www.pke-pl.com - systemy zarządzania bezpieczeństwem
www.wbpb.pl - wojskowe biuro projektów budowlanych

O Firmie

 

Nasza firma powstała w 2006 roku i do dziś realizuje pomiary geodezyjne na rynku regionalnym i krajowym. Głównym obszarem działania jest miasto Wrocław i okolice, w przypadku większych zleceń teren całego kraju. Posiadamy niezbędne uprawnienia wydane przez Głównego Geodetę Kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, upoważniające do wykonywania prac geodezyjnych na terenach objętych klauzulą dla terenów zastrzeżonych, poufnych i tajnych, do których należą głównie tereny pod zarządem Ministerstwa Obrony Narodowej. 


Głównym profilem naszej działalności jest wykonywanie pomiarów geodezyjnych polegających na:

 

- aktualizacji map do celów projektowych,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego,

- podziałów działek, wydzieleniu odrębnych nieruchomości,

- geodezyjnemu tyczeniu obiektów budowlanych,

- obsłudze geodezyjnej budowy,

- pomiarów rzek i rzeźby terenu,

- sporządzaniu profili poprzecznych i podłużnych,

- obliczaniu objętości robót ziemnych,

- badaniu pionowości budowli wysmukłych,

- lokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.


Od roku 2006 zrealizowaliśmy prace polegające na wykonaniu:

 

- tysięcy hektarów map do celów projektowych,

- setek kilometrów pomierzonych sieci podziemnych,

- setkach wytyczonych i pomierzonych obiektów budowlanych,

- wielu wytyczeń i geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i pomiarów geodezyjnych specjalistycznych. 


W pomiarach geodezyjnych wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy w postaci odbiorników GPS, tachimetrów elektrooptycznych, niwelatorów, elektromagnetycznych wykrywaczy uzbrojenia podziemnego.

 

W naszej pracy liczy się precyzja i profesjonalizm. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i w każdym przypadku dobieramy takie techniki pomiarowe, aby maksymalnie zoptymalizować proces pomiarowy. 


Uczciwie podchodzimy do każdego zlecenia i nie chwalimy się hasłem: szybko, tanio i solidnie, ponieważ uważamy że nie jest to możliwe....

 

PRZYKŁADOWE RODZAJE PRAC GEODEZYJNYCH

 

Do głównego asortymentu wykonywanych przez nas prac geodezyjnych należą:

 

 

• Opracowanie map do celów projektowych
• Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych (budynki, sieci, drogi, hale przemysłowe, słupy elektroenergetyczne)
• Opracowanie map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej niskiego, średniego 
i wysokiego napięcia, wodociągowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej wysokiego i niskiego ciśnienia
• Geodezyjna obsługa i pomiary w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym
• Geodezyjna obsługa i pomiary w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i przemysłowym
• Geodezyjna obsługa i pomiary w budownictwie drogowym i inżynieryjnym
• Pomiary geodezyjne na terenach stacji elektroenergetycznych – w szczególności precyzyjne lokalizowanie przebiegu przewodów

z wykorzystaniem elektromagnetycznego wykrywacza uzbrojenia podziemnego, pomiar zwisów istniejących linii napowietrznych, pomiary przy wykonywaniu nowych linii napowietrznych (wizowanie przewodów) etc. 
• Pomiary geodezyjne na terenach jednostek wojskowych
• Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych
• Pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych Polskich Kolei Państwowych i Ministerstwa Obrony Narodowej
• Pomiary geodezyjne architektoniczne – pomiary szczegółowe elewacji i lokalizacji szczegółów architektonicznych
• Sporządzenie map cyfrowych w formatach CAD (dgn, dxf, dwg)
• Inne pomiary specjalistyczne:
        ◦ sporządzanie profili podłużnych przewodów napowietrznych elektroenergetycznych
        ◦ sporządzanie profili podłużnych i przekrojów poprzecznych ukształtowania dna rzek
        ◦ pomiary pionowości ścian, murów, kominów, masztów
        ◦ pomiary objętości robót ziemnych, określanie ilości wykopów i nasypów, bilans mas ziemnych i innych materiałów
        ◦ szczegółowe pomiary powierzchni mieszkań i lokali.

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA

 

Pomiary oraz opracowania geodezyjne wykonujemy dla firm, biur projektowych, wykonawców prac budowlanych oraz osób prywatnych. Do głównych obszarów naszego działania należą:

 

 

    • Geodezja w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym
    • Geodezja w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym
    • Geodezja w budownictwie drogowym i inżynieryjnym
    • Pomiary geodezyjne na terenach stacji elektroenergetycznych
    • Pomiary geodezyjne na terenach jednostek wojskowych
    • Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych
    • Pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych Polskich Kolei Państwowych i Wojska Polskiego
    • Pomiary geodezyjne architektoniczne
    • Sporządzenie map w formatach CAD (dgn, dxf, dwg)
    • Inne pomiary geodezyjne o charakterze specjalistycznym

Galeria

DOŁĄCZ DO RZETELNYCH FIRM

TOMASZ SOBCZAK

GEODEZJA "GEOCAD"


ul. Piękna 22, 55-003

Chrząstwa Mała k/Wrocławia

 

telefon: +48 603-945-350
e-mail: geocad@geocad.pl

 

NIP 899-226-66-49

REGON 932149812

 

uprawnienia zawodowe nr 19509 wydane przez Głównego Geodetę Kraju